نمایش مطلب

به روزرسانی اندروید گوشی

لازم است برای بهتر استفاده کردن از جدیدترین امکانات سیستم عامل اندروید در گوشی های هوشمند ، سیستم اندرودی خود را به روز رسانی کنید و از جدیدترین نسخه آن استفاده کنید.از طرفی  به روز رسانی سیستم عامل باید در توان سخت افزاری گوشی شما بوده و عملکرد آن را با مشکل مواجه نکند.پس  قبل از نصب ورژن جدید از تناسب آن با توان سخت افزاری و سازگاری آن با دستگاه خود اطمینان حاصل کنید.

 

البته با رعایت این مورد نیز  ممکن است  پس از ارتقای سیستم عام اندروید، گوشی کارایی گذشته خود را از دست دهد و دیگر به خوبی قبل کار نکند در اینگونه مواقع از ارتقای اندروید خود پشیمان نشوید زیرا همیشه مزایای به روزرسانی بیشتراز معایب  آن  است.