لیست قیمت سیم کارت

لیست حدود قیمت سیم کارت های همراه اول

 

 سیمکارت همراه اول قیمت فروش

 

سیمکارت 0912 کد 1

 

 

3.400.000 تومان

سیمکارت 0912 کد 2

 

1.900.000 تومان

سیمکارت 0912 کد 3

 

1.300.000 تومان

سیمکارت 0912 کد 4

 

1.000.000 تومان

سیمکارت 0912 کد 5

 

850.000 تومان

سیمکارت 0912 کد 6

 

700.000 تومان

سیمکارت 0912 کد 7

 

600.000 تومان

سیمکارت  0912 کد 8 صفر

 

750.000 تومان

سیمکارت  0912 کد 9 صفر

 

500.000 تومان
سیمکارت 0912 کد 0 صفر 350.000 تومان

از آنجایی که هر شماره امکان دارد به دلیل کد پایین بودن یا نوع رندی آن قیمتی 

جداگانه داشته باشد لذا قیمت های تقریبی نوشته شده است و برای قیمت دقیق تر

میتوانید از فروشندگان سایت سیم کالا استعلام قیمت حاصل فرمایید