الو خط
لیست قیمت سیم کارت

تعرفه قیمت بخشی از خدمات سایت سیم کالا

((ازشماره 7 الی 15 بسته های تخفیفی میباشند))


1-هزینه فروشگاه ویژه درصفحه اول سایت ماهیانه 50/000 تومان 

((((بدون داشتن بسته و اعمال تخفیف)))) میباشد
2-هزینه ثبت vip سیم کارت ماهیانه 10/000 تومان 

(((( بدون داشتن بسته  و اعمال تخفیف)))) میباشد
3-هزینه ثبت سه ستاره سیم کارت ماهیانه 5000 تومان

(((( بدون داشتن بسته  و اعمال تخفیف )))) میباشد
4-هزینه ثبت تک ستاره سیم کارت ماهیانه 1000 تومان 

(((( بدون داشتن بسته و اعمال تخفیف )))) میباشد
5-ثبت سیم کارت و ایجاد فروشگاه شخصی بصورت عادی

برای عموم کاملا رایگان میباشد
6-هشت بار به روز رسانی برای عموم کاملا رایگان است
((( لازم به ذکر میباشد با دریافت بسته های زیر از شارژهای بصرفه استفاده نمایید )))
7-با پرداخت 30 هزار تومان در ماه مقدار 100 هزار تومان شارژ دریافت نمایید
8-با پرداخت 50 هزار تومان در ماه مقدار 150 هزار تومان شارژ دریافت نمایید
9-با پرداخت 100 هزارتومان درماه مقدار500/000 هزارتومان شارژ+1 عدد فروشگاه ویژه رایگان دریافت نمایید
10-با پرداخت 200 هزارتومان درماه مقدار1/200/000 هزارتومان شارژ+1 عدد فروشگاه ویژه رایگان دریافت نمایید
11-با پرداخت 360 هزار تومان به مدت یکسال  1 فروشگاه ویژه دریافت نمایید12-با پرداخت 1/000/000 تومان به مدت یکسال 3 فروشگاه ویژه و شارژ نامحدود VIP دریافت نمایید
13-با پرداخت 2/000/000 تومان به مدت یکسال 3 فروشگاه ویژه و شارژنامحدود VIP

+یک بنر کناری قابل نمایش در تمام صفحات سایت دریافت نمایید
14- هزینه بنرهای کناری سایت ماهیانه 150 هزار تومان می باشد
15-هزینه بنرهای کناری سایت ماهیانه 275 هزار تومان

(((( قابل نمایش در تمامی صفحات سایت ))))توضیحات

1-در صورتی که سیم کارت خود را بصورت vip ویژه نمایید

بعد از هر به روز رسانی در ویترین صفحه اول سایت بین 35

سیم کارت اول نمایش داده میشود


2-در صورتی که سیم کارت شما سه ستاره باشد

نمایش شماره ها در صفحات بعد از vip می باشد


3-در صورتی که سیم کارت شما تک ستاره باشد

شماره ها بعد از سه ستاره ها نمایش داده میشود


4-در صورتی که سیم کارتها رایگان ثبت شده

باشد در سرچ کلی جزو آخرین سیم کارتها میباشد


5-با هشت بار به روز رسانی میتوانید شماره های 

خود را هر بار در صفحات اولیه نمایش دهیددر صورت هرگونه سوال در مورد ثبت نام میتوانید

 بصورت 24 ساعته با شماره و تلگرام 52 52 746 0902 

                                             0902SIMKALA

با کارشناسان فنی سایت در تماس باشید.


قیمت سیم کارت 0912                 

        نوع سیم کارت                           خرید                                      فروش

 

  سیم کارت 0912 کد 1

                                     

 8/500/000                9/500/000

   

سیم کارت 0912 کد 2

 

 4/000/000               4/500/000

 

سیم کارت 0912 کد 3

 

 3/000/000               3/500/000

 

سیم کارت 0912 کد 4

 

 2/000/000                   2/500/000

 

سیم کارت 0912 کد 5

 

  1/700/000                   2/000/000

 

سیم کارت 0912 کد 6

 

 1/500/000                  2/000/000

 

سیم کارت 0912 کد 7

 

  000/000/ 1              1/300/000

 

سیم کارت 0912 کد 8 صفر

 

  1/000/000                   1/400/000

 

سیم کارت 0912 کد 9 صفر

 

  900/000                   1/000/000

سیم کارت 0912 کد 0 

 

  700/000                  800/000

 

 

 

                     

از آنجایی  که هر شماره سیم کارت  بخاطر نوع رند  بودنش و یا مدت کار کردش

و کد پایین بودن یا کد بالا بودنش قیمتهای متفاوتی دارد بهتر است قبل

از خرید و فروش سیم کارت خود با فروشندگان سایت سیم کالا تماس بگیرید