سیم کارت رند چیست

سیم کارت رند چیست
سیم کارت رند چیست

سیم کارت رند چیست

خرید سیم کارت رند 0912

فروش سیم کارت رند 0912

سیم کارت پله ای : خطوطی هستند که به صورت پلکانی تغییر میکند  که به 3 دسته پله ای از اول - پله ای از آخر و 3 پله تقسیم

میشوند

مثال:

سیم کارت پله ای از اول: 94  28  138  0912

سیم کارت پله ای از آخر: 24  94  138  0912

سیم کارت 3 پله : 98  28  138  0912

سیم کارت تاریخ تولدی : خطوطی هستند که به صورت تاریخ تولدی از اول و آخر و کلی قرار میگیرند

مثال:

سیم کارت تاریخ تولدی از اول : 247  1350  0912 

سیم کارت تاریخ تولدی از آخر: 1350  247  0912

سیم کارت تاریخ تولدی کلی : 20   3  1370  0912

سیم کارت هزاری : خطوطی هستند که به دو دسته هزاری از اول و آخر تقسیم میشوند

مثال:

سیم کارت هزاری از اول : 357  3800  0912

سیم کارت هزاری از آخر: 3800  357  0912

سیم کارت ترازویی : به خطوطی گفته میشوند که از ابتدا و انتها مانند کفه ترازو با یکدیگر برابرند

مثال:

113  8  113  0912

سیم کارت حروفی : به خطوطی گفته میشود که اعداد آن به صورت شغل  اسم و... قرار میگیرند

مثال:

 0912VEKALAT

سیم کارت رند ترتیبی : به خطوطی گفته میشود که اعداد به ترتبیب پشت هم قرار میگیرند که به دو دسته ترتیبی از اول و ترتیبی

از آخر تقسیم میشوند

مثال:

سیم کارت ترتیبی از اول : 821  4567  0912

سیم کارت ترتیبی از آخر : 4567  594  0912

سیم کارت ده دهی : خطوطی هستند که به صورت 10 تا 10 تا تغییرکرده که به 3دسته ده دهی از اول و آخر و 3دهی تقسیم

میگردد

مثال:

سیم کارت ده دهی از اول : 45  10  230  0912 

سیم کارت ده دهی از آخر: 30  40  254  0912

سیم کارت 3 دهی : 30  50  290  0912

سیم کارت آینه ای : خطوطی هستند که اعداد به صورت  قرینه یکدیگر قرار میگیرند که به دو دسته آینه ای از اول و آینه ای از

آخر تقسیم میشوند

مثال:

سیم کارت آینه ای از اول : 222  76  67  0912

سیم کارت آینه ای از آخر: 67  76  222  0912

سیم کارت رند تکرار پیش شماره: خطوطی هستند که پیش شماره کل شهر های ایران و اپراتور های دیگر در آنها تکرار میشوند

که به 2 دسته تکرار پیش شماره از اول و آخر تقسیم میگردد

مثال:

سیم کارت تکرار پیش شماره از اول : 374  0917  0912

سیم کارت تکرار پیش شماره از آخر : 0935  176  0912

 

به طور کلی تعریف سیم کارت رند و معمولی به شرایط و نحوه سلیقه مشترکان نیز بستگی دارد برای مثال سیم کارت با اعداد

ریز مثل 1و2 تا 5 و سیم کارت با اعداد درشت مثل 6 تا 9 که هر کدام اینها در تعاریف بالا قیمتهارا متفاوت میکند و امکان دارد

شخصی اعداد ریز دوست داشته باشد و شخصی اعداد درشت و این مثال فقط در مورد یک مدل نوع رندی مثال زدنی هست و

امکان دارد یک سیم کارت در یک نوع رند اعداد ریز داشته باشد ولی یک سیم کارت دیگر در نوع رندی دیگر اعداد درشت داشته

باشد که قیمتی بالاتر پیدا کند بطور کلی در یک خط از نظر بازار و کارشناسی سیم کارت با اعداد ریز گرانتر و با ارزشتر میباشد

ولی باز هم این مشترک هست که سلیقه او تشخیص به خرید کدام سیم کارت را میدهد پس این را بدانید در یک نوع رندی سیم

کارت اعداد ریز گرانتر میباشد و در دونوع سیم کارت رند امکان دارد اعداد درشت بخاطر نوع رند بودنش گرانتر باشد گرچه

سالهاست تقاضا توانسته قیمت خطوط رند را جابجا کند یعنی وقتی تقاضا برای خرید یک نوع سیم کارت بالابرود قیمتش نسبت به

باقی رند ها بالاتر میرود و این نیز در مود کد های سیم کارت نیز هم هست بازار همیشه شاهد این رقابت بین کدهای مختلف سیم

کارت بوده منظور از کد عدد بعدی بعد از 4 رقم کد مثل 09121 و یا سه رقمی بعدی پس از 4 رقم کد میباشد مثل 0912112

برای اطلاع از مدل رند بودن سیم کارت ها پیشنهاد ما مشاوره با پشتیبانی سایت سیم کالا میباشد که بصورت رایگان در ساعات

اداری و بصورت واتساپ در ساعات غیر اداری ازین اطلاعات شمارا آگاه میسازند

برای مشاهده خبر تکمیلی اینجا کلیک کنید

جهت مشاوره رایگان میتوانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید

02188815374

02177651265

09121202122