پیش شماره ۰۹۱۲ تهران

پیش شماره ۰۹۱۲ تهران
پیش شماره ۰۹۱۲ تهران

پیش شماره ۰۹۱۲ تهران

کد ۰۹۱۲ برای کجاست

خط ۰۹۱۲ مال کجاست

خط ۰۹۱۲ تهران

به گزارش سایت سیم کالا خطوط ۰۹۱۲ برای شهرهای مختلف میباشد یعنی استان تهران که شامل حومه هم میشود و چند شهر

دیگر که در این خبر ما کلیات آن را برای شما توضیح میدهیم

کد ۰۹۱۲ تهران

سیم کارتهای ۰۹۱۲ برای شهرهای تهران،ورامین،ساوه،سمنان،قزوین،کرج، قم، شاهرود میباشد که هر کدام برای خود کد های

مختلفی دارد گرچه این تفاوت تا سال ۱۳۹۲ مهم بود چراکه هزینه جابجایی برای مکالمه شما منظور میشد و بعد از

سال۱۳۹۲ دیگر کم کم این بهت شکسته شد و در نظر فعالان این صنف و خریداران مهمیت خود را از دست داد تا چند سال

شماره پرونده در بالای سندها قید میشد که شماره پرونده ای که با ۰۰۰ و ۰۰۱ شروع میشد برای تهران بود ولی چند سالی

هست که همراه اول تغیری در سندها داده و دیگر شماره پرونده درج نمیشود در کل دیگر تفاوتی نیست و تنها ۰۹۱۲ بودن ملاک میباشد 

شمارهای ۰۹۱۲ تهران

 اینجا چند مثال برای شما زده میشود

 ۰۹۱۲۲۱۰ برای قم مشهد و بندر عباس بود تا قبل سال ۱۳۷۴ که سریعا به تهران منتقل شد و حتی خیلی از افراد بخاطر

جابجایی سریع بخاطر ندارن ولی خیلی از کد های ۰۹۱۲۲۱۰ هنوز برای قم مانده است

۰۹۱۲۱۲۹ و ۰۹۱۲۱۲۸ برای ورامین هست

۰۹۱۲۱۳۱ وبخشی از سیم کارتهای ۰۹۱۲۱۳۲ برای سمنان هست

ویا بخشی از سیمکارت های ۰۹۱۲۱۴۶ برای سمنان هست

۰۹۱۲۱۴۱ و ۰۹۱۲۱۴۲ برای زنجان هست

۰۹۱۲۱۵۱ و ۰۹۱۲۱۵۲ و ۰۹۱۲۱۵۳ برای قم هست

۰۹۱۲۱۵۵ و ۰۹۱۲۱۵۶ برای ساوه هست

۰۹۱۲۱۶۱ تا ۰۹۱۲۱۶۹ برای کرج هست

۰۹۱۲۱۷۳ و ۰۹۱۲۱۷۳ برای شاهرود هست

۰۹۱۲۱۸۱ و ۰۹۱۲۱۸۲ برای قزوین هست

۰۹۱۲۱۹۱ و ۰۹۱۲۱۹۲ برای ورامین هست

در کد های دیگر هم همین مورد هست با کمی تغییر برای مثال ۰۹۱۲۷۶۰ تا ۰۹۱۲۷۶۴ برای تهران است و ۰۹۱۲۷۶۵ تا

۰۹۱۲۷۶۹ برای کرج

یا ۰۹۱۲۸۵۹ برای کرج هست تا ۰۹۱۲۸۶۹

یا ۰۹۱۲۸۷۲ برای کرج هست

 یا ۰۹۱۲۷۴۳-۰۹۱۲۷۴۴-۰۹۱۲۷۴۵-۰۹۱۲۷۴۶ برای زنجان هست

یا ۰۹۱۲۷۴۹ برای قم هست

یا ۰۹۱۲۷۸۶ و ۰۹۱۲۷۸۸ برای قزوین هست

یا ۰۹۱۲۳۲۱ برای سمنان هست

یا ۰۹۱۲۳۲۶ برای قزوین هست

جالب اینجاست برای مثال ۰۹۱۲۱۳۲ که بعضی از واگذاریهاش برای تهران میباشد یعنی ما هم ۰۹۱۲۱۳۲ برای تهران داریم

و هم برای سمنان

و این پیچیدگی چیزی از ارزش سیم کارت ۰۹۱۲ کم نمیکند چون این بخشی از سهمیه استان ها بود که به آنها ۰۹۱۲ اختصاص

داده شده است

در کد ۰۹۱۲۹ این قضییه فرق دارد و اصلا به این شکل نیست و کلا کد ۰۹۱۲۹ و ۰۹۱۲۰ رو کسی توجه به این موضوع

نمیکنه چون روش استان بندیهاش اکثرا کشوری هست نه استانی 

حالا ما سعی میکنیم این خبر را هر چند وقت یکبار به روز بکنیم و جزئیات بیشتری در اختیار شما خریدادان یا فروشندگان و

دارندگان سیم کارت ۰۹۱۲ قرار بدهیم

برای اطلاع از خرید و فروش سیم کارت ۰۹۱۲ میتوانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید

02188815374

09121202122