خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱

خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱
خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱

خرید سیم کارت 0912 کد 1

برای خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ که امروزه با ارزش ترین خط تهران حساب شما باید چیزی در حدود ۱۱۰ میلیون تومان هزینه کنید (یک شماره غیر رند وکارکرده) جهت مشاوره رایگان تماس حاصل نمایید ۰۹۱۲۱۲۰۲۱۲۲

که البته این هزینه محسوب نمیشود بلکه یک سرمایه گذاری مطمئن میباشد

خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۲

برای خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۲ که جزو دومین خط با ارزش تهران محسوب میشود شما باید حدود ۵۵ میلیون تومان پرداخت کنید (یک

شماره غیر رند و کارکرده)

خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳

برای خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ شما باید مبلغ حدودا ۳۵ میلیون تومان پرداخت کنید (یک شماره غیر رند وکار کرده)

خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴

برای خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ شماباید حدودا مبلغ ۳۰ میلیون تومان پرداخت کنید (شماره غیر رند و کارکرده)

خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۵

برای خرید یک سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۵ شما باید حدودا مبلغ ۲۷ میلیون تومان پرداخت کنید(یک شماره غیر رند وکارکرده)

خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۶

برای خرید یک سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۶ شما باید حدودا مبلغ ۲۲ میلیون تومان پرداخت کنید(یک شماره غیر رند وکارکرده)

خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۷

برای خرید یک سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۷ شما باید حدودا مبلغ  ۲۰ میلیون تومان پرداخت کنید(یک شماره کارکرده و غیر رند)

خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۸

برای خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۸ شماباید حدودا مبلغ ۱۹ میلیون تومان پرداخت کنید(یک شماره غیر رند وکارکرده)

خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹

برای خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ شما باید حدودا مبلغ ۱۸ میلیون تومان پرداخت کنید(یک شماره غیر رند وکارکرده)

خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰

برای خرید سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ شما باید حدودا مبلغ ۱۷ میلیون تومان پرداخت نمایید(یک شماره غیر رند و کارکرده)

جهت مشاوره رایگان شما میتوانید در ساعات کاری با کارشناسان ما در ارتباط باشید بصورت رایگان از قیمتهای بازار مطلع شوید

02177650035

02177651265

02188815374

09121202122