اینترنت در ایران

اینترنت در ایران
اینترنت در ایران

میدانستید کشورمان ایران دومین کشور ازنظرمحدودیتهای اینترنتی لحاظ شده است؟

 داده‌های سرف شارک نشان داده رتبه اول محدودیت اینترنت در سال 2022 متعلق به «جامو و کشمیر» بوده وکشور ایران دومین کشور محدود کننده اینترنت در این سال بوده است. سرف شارک یک شرکت فعال در حوزه امنیت میباشد که گزارشی از وضعیت محدودیت‌های اینترنتی در سال 2022 منتشر کرده است.

 بااستنادبه وبسایت‌هاو آمارهای مختلف همچون نت بالکس ، البته بخش‌های اندکی از این گزارش ها نادرست به نظر می‌آیند، اما کلیات آن صحیح است. طبق این گزارش، در سال 2022 بیش از 4 میلیارد نفر در دنیا، در استفاده از اینترنت محدودیت داشته‌اند. ایران نیز با یازده مورد محدودیت اینترنتی جدید در رتبه دوم جهان از لحاظ بیشترین تعداد این محدودیت‌ها در سال میلادی گذشته قرار گرفته است. در سال میلادی گذشته نوعی از محدودیت‌های کوتاه مدت و بلند مدت اینترنتی در 32 کشور جهان برقرار بوده که دراصل 13 کشور از سال‌های قبل‌تر این محدودیت‌ها را اعمال کرده بودند.

 زمان قطع یا اختلال اینترنت بنابه گزارشات رسیده در سال 2022 حدود 33 ساعت ثبت شده است، همچنین  بطور متوسط شبکه‌های اجتماعی نیز 114 روز فیلتر بودن را تجربه کرده‌اند؛ که یعنی یک ‌سوم از کل سال! ومتاسفانه بایدگفت که  قاره آسیا بیشترین سهم را در اجرای محدودیت‌های اینترنتی داشته است.

همینطور فیسبوک هم بیشتر از سایر شبکه‌های اجتماعی با محدودیت و فیلترینگ روبه‌رو بوده است. بنابه اطلاعات سرف‌شارک، از سال 2015 تاکنون تقریباً نیمی از جمعیت جهان به شکلی متأثر فیسبوک بوده اند. تیک تاک و اینستاگرام هم در رتبه های دیگرهستند.

آمار‌های جدیدی مربوط به درآمد شرکت همراه اول که در سایت کدال آمده و صورت‌های مالی این شرکت در دی ماه نشان می‌دهدکه مجموع درآمدی همراه اول در دی ماه نسبت به آذر ماه افزایش داشته است. مجموع درآمد‌های این شرکت در دی ماه به سه هزار و 68 میلیارد تومان رسیده که نشان میدهد که درآمد این شرکت پس از سه ماه بالاخره از مرز سه هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

درصورتیکه این افزایش درآمد در گذشته به بیش از 30 هزار میلیارد تومان رسیده بوده اما مجموع درآمد‌های همراه اول همچنان کمتر از رقمی است که شرکت همراه اول در شهریور ماه ثبت کرده بود. مجموع درآمد‌های این شرکت در شهریور ماه حدود سه هزار و200 میلیارد تومان بود که با محدودیت‌های اینترنتی در پاییز امسال کاهش یافته است.

طبق گزارش کدال درآمد شرکت همراه اول در مهر، آبان و آذر در بازه 2 هزار و 500 میلیارد تومان تا 2 هزار و 800 میلیارد تومان بود که روند کاهشی و نزولی درآمدی این شرکت را نشان می‌داد.و اکنون با افزایش درآمد همراه اول در بخش‌های مختلف درآمدی شرکت همراه اول در دی ماه شاهد گذر درآمد از مرز سه هزار میلیارد تومان بوده است. درآمد دی ماه همراه اول نسبت به آذر ماه که دو هزار و 800 میلیارد تومان نیز افزایش 200 میلیارد تومانی داشته است.

مجموع درآمد شرکت همراه اول در دی ماه از کارکرد مشترکان خطوط اعتباری و دائمی در مجموع حدود دو هزار و 782 میلیارد تومان بوده که نشان دهنده این است که درآمد این شرکت از این بخش نسبت به آذر ماه (که دو هزار و 500 میلیارد تومان بوده) بیش از 282 میلیارد تومان افزایش داشته است.

برای توضیح باید گفت درآمد این شرکت از سرویس‌های ارتباطی شامل پیام کوتاه، مکالمه، اینترنت و پیامک انبوه بوده که در دی ماه در مقایسه با سه ماهه فصل پاییز بیشتر بوده اما همچنان این درآمد کمتر از درآمد شهریور ماه، یعنی قبل از اعمال محدودیت اینترنتی است. این در حالی است که آمار و ارقام همراه اول در سایت کدال نشان می‌دهد این شرکت از ابتدای سال 1401 تا نیمه آن درآمدی با روند صعودی و افزایشی داشته اما از پاییز با کاهش درآمد مواجه شده است.

منابع دیگر درآمدی از شرکت همراه اول وجود داردمثلا فروش تلفن همراه، فروش خطوط جدید تلفن همراه و سایر درآمد‌ها نیز اشاره کرد که درآمد حاصل از آن‌ها در دی ماه نسبت به آذر ماه کاهش اندکی داشته است. به عنوان مثال در بازه زمانی منتهی به 30 دی 1401 درآمد استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه بیش از 251 میلیارد و 91 میلیون تومان بوده که نسبت به آذر ماه (251 میلیارد و 146 میلیون تومان) روند کاهشی داشته است.

با استناد ب گزارش های موجود فروش خط‌های جدید تلفن همراه در دی ماه دو میلیون تومان کمتر از آذر ماه ثبت شده است. بنابه آمار کدال شرکت ارتباطات سیار ایران، سایر درآمد‌های این شرکت در دی ماه، بیش از 26 میلیارد تومان بوده .پس میتوان گفت این بخش از درآمد‌ها نسبت به آذر ماه دو میلیارد تومان کمتر شده است. افزایشی که در مجموع درآمد‌های شرکت همراه اول در ماه دی به وجود آمده ناشی از افزایش درآمد حاصل از کارکرد مشترکین عزیز خطوط اعتباری و ثابت بوده که سرویس‌های ارتباطی شرکت همراه اول، مثل مکالمه و اینترنت  را شامل می‌شود.

برچسب ها : اینترنت در ایران