نمایش مطلب

قانون جدید رجیستری

قانون جدید رجیستری تلفن همراه

سوالات و جواب های مختلفی این چند روزه به گوش میرسد که قبل از این تا اخر شهریور ماه و الان تا اخر مهرماه اجازه ثبت رجیستری گوشی در سامانه همتا میباشد و دوباره خبراز لغو این خبر آمده هست چیزی که در حال حاضر میشه بهش اتکا کرد این است که تا اخر مهرماه میشود با شکل قدیمی گوشی وارد ایران کرد و بعد فقط در ورودی گمروکها خود گوشی رو رجیستر میکنند

این قانون بسیار میتواند بار دیگر برگران شدن این دستگاه کمک کند زیراکه گوشی موبایل امروزه واقعا یک کالای اساسی نامیده میشود

امیدواریم هرچه سریعتر این سردرگمی از بازار متشنج ایران برداشته شود