نمایش مطلب

سیم کارت رند 0912

سیم کارت رند 0912 این روزها دیگر قیمتی ثابت ندارد چون هر روز به طرفدارانش اضافه میشود

و دیگر برای خیلی از مشترکان کد یک یا چند بودنش مهم نیست و بیشتر فقط نوع رند و زیبایی شماره برایشان مهم است

گرچه کد ۱ وقتی رند باشد از هر شماره رند دیگر هم نوع خودش گرانتر میباشد