نمایش مطلب

آذری جهرمی: ماهواره پیام امیرکبیر تا هفته آینده تحویل داده می‌شود

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات:
پرتاب ماهواره‌ها بر عهده وزارت دفاع است و به همین دلیل درباره پرتاب ماهواره باید با آنها مذاکره کنیم و سپس تصمیم‌گیری انجام می‌شود.
ماهواره پیام امیرکبیر حدود یک ماه پیش به اتمام رسیده و تا هفته آینده تحویل داده می‌شود اما ماهواره ظفر علم‌وصنعت تا یک سال آینده تحویل می‌شود.
تلاش می‌کنیم که در سال جاری پرتاب ماهواره داشته باشیم اما چون هنوز در این باره صحبت نکرده‌ایم،‌ تخمین زمانی دقیقی در این باره بیان نمی‌کنم.
پیام امیرکبیر دقتی برابر ۴۵ متر و طول عمر سه سال دارد اما دقت ماهواره ظفر ۲۲ و نیم متر است و در مکان هایی نیز تا ۱۵ متر می‌رسد.