نمایش مطلب

0912 ٠٩١٢ رند قيمت سيم كارت

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ یا همان سیم کارت دائمی همراه اول که بیشتر سر شماره های آن برای تهران است ولی قسمتس از سر شماره های آن برای شهر های دیگر هستند که البته تا چند سال پیش این موضوع بسیار مهم بود چون هزینه جابجایی بسیار سنگین بود و ارزش نداشت با سیم کارت ۰۹۱۲ که برای تهران نیست صحبت کرد ولی بعد از سال ۹۲ تین جابجایی و بین شهری برداشته شد و بعد از آن فقط از شماره پرونده داخل سند و سیستم میشد این موضوع را فهمید که سیم کارت ۰۹۱۲ برای کدام شهر است ولی در آپدیت جدید سیستم همراه اول شماره پرونده از توی سند و سیستم حذف شده است این طور که معلوم هست همراه اول خودش دارد این موضوع را کم رنگ میکند و البته برای مصرف کنندگان هم کم کم دارد بی ارزش میشود و دیده میشود به راحتی خط های شهرستان ۰۹۱۲ را خریداری میکنند حتی بسیار از کاسبان قدیمی این صنف نیز خودشان سیم کارت ۰۹۱۲ شهرستان ولی رند دستشان میگیرند و این نشان میدهد فقط مهم است سیم کارت ۰۹۱۲ باشد و دیگر باقی چیزها اهمیتی ندارد

سیم کارت ۰۹۱۲ تهران و شهرستان-سیم کارت ۰۹۱۲-همراه اول