نمایش مطلب

راهکار گوشی مفقود شده

چگونه موبایل دزدیده شده را غیرفعال کنیم؟ 
 کد زیر را در موبایل خود وارد کنید
*#06#
ستاره مربع صفر شش مربع

یک کد دیجیتالی روی صفحه نمایش ظاهر می شود
 این شماره سریال مختص دستگاه شما است این شماره را یادداشت کنید 

 هنگامیکه موبایل شما دزدیده میشود، شما می توانید به پشتیبان شبکه خود تماس بگیرید و این کد را به آنها بدهید سپس آنها قادر خواهند بود دستگاه شما را مسدود کنند !

 حتی اگر دزد SIM کارت را عوض کرده باشند تلفن شما کاملاً غیرقابل استفاده خواهد شد.