نمایش مطلب

rond simcart mobile سیم کارت

سیم کارت 0912 در این چند ساله اخیر با نوسانات شدیدی روبه رو شد به طوری که جهش قیمت آن حتی از طلا مسکن و خودرو هم بالاتر بوده است

شایان ذکر است که بگوییم این کالای لوکس کوچک علاوه بر داشتن اعتبار کاری خود در سطح جامعه برای کسب و کار خود یک سرمایه گذاری مطمئن

محسوب میشود زیرا نگهداری آن نیاز به فضای انبار کردن ندارد نیاز به نگهداری ندارد و کافیست سند آن خط چند میلیونی به نام شما باشد

دیگر حتی اگر چندین سال ندانید که سیم کارت شما کجا هست به سادگی با در دست داشتن اصل کارت ملی خود میتوانید به نزدیکترین امور مشترکین 

محل کار یا سکونت خود مراجعه کنید و سیم کارت جدید دریافت کنید و هم میتوانید در زمان این سرمایه گذاری از سیم کارت تا زمان فروش استفاده 

کنید بدین گونه ما میگوییم سیم کارت 0912 بهترین نوع سرمایه گذاری در ایران میباشد

سیم کارت 0912-سیم کارت-سیم کارت همراه اول