نمایش مطلب

 هدیه اینترنت سیم کارت همراه اول

شرکت همراه اول برای سیم کارت های دایمی و اعتباری خود از یکسال پیش طرح جالبی را راه اندازی کرد 

این طرح در ابتدا با تعویض سیم کارت ساده به یو سیم مقدار 2 گیگابایت اینترنت هدیه جایزه می داد با مهلت استفاده یکماهه

و بعد از آن طرحی جالب تر راه اندازی کرد که با تعویض سیم کارت معمولی به سیم کارت یو سیم مقدار 20 گیگابایت برای سیم کارت های دایمی و مقدار 15 گیگابایت برای سیم کارت های اعتباری اینترنت پر سرعت فعال میشود

و کسی که سیم کارت خود را یو سیم کرده است معرف خود را با کد دستوری ستاره 10 ستاره 343 مربع داخل گوشی خود با همون سیم کارت یوسیم شده شماره گیری میکند و برای معرف خود 5 گیگابایت همراه اول اینترنت هدیه ارسال میکند با مدت فعال سازی تا پایان سال 1397 و این کار با عث تشویق بسیاری از مشترکین سیم کارت های دایمی و اعتباری همراه اول شده است

 

سیم کارت-اینترنت همراه اول-سیم کارت دایمی و اعتباری همراه اول