نمایش مطلب

سرنوشت تلگرام

سرنوشت تلگرام چه میشود

تلگرام سیاست محرمانه بودن خود را حفظ می کند

«پاول دوروف» موسس تلگرام در توئیت خود نوشت:
شبکه پیام رسان تلگرام سیاست محرمانه بودن خود را برای کاربران این شبکه علیرغم تهدیدات احتمالی مبنی بر بلاک شدن از سوی سیستم امنیتی روسیه حفظ خواهد کرد.
این در حالی است که دادگاه عالی روسیه در روز گذشته حکم در اختیار قرار دادن اطلاعات تلگرام را در صورت نیاز برای سرویس امنیتی فدرال روسیه صادر کرده بود.