الو خط
نمایش مطلب

بسته اینترنت ویژه مشترکین جدید همراه اول

بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید همراه اول

بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید

به منظور افزایش رضایت مشترکین جدید همراه اول، بسته های اینترنت زمستان ویژه مشترکین جدید از تاریخ ۲ دی ماه ۹۶ تا پایان سال ۹۶ ارائه می‌شود. لیست بسته ها به همراه قیمت و درگاه خرید در جدول زیر آمده است:

بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید
مدت اعتبار دائمی / اعتباری حجم بسته مبلغ قابل پرداخت روش فعالسازی
سی روزه دائمی/ اعتباری ۱.۶GB ۷,۶۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۱#
دائمی/ اعتباری ۲GB ۸,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۱#
دائمی/ اعتباری ۲.۵GB ۹,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۲#
دائمی/ اعتباری ۳GB ۱۰,۴۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۲#
دائمی/ اعتباری ۳.۵GB ۱۰,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۳#
دائمی/ اعتباری ۴GB ۱۱,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۳#
دائمی/ اعتباری ۵GB ۱۲,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۴#
دائمی/ اعتباری ۶GB ۱۵,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۵#
دائمی/ اعتباری ۷GB ۱۷,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۴۱#
دائمی/ اعتباری ۸GB ۱۹,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۴۲#
دائمی/ اعتباری ۹GB ۲۰,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۴۳#
دائمی/ اعتباری ۱۰GB ۲۱,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۴۴#
دائمی/ اعتباری ۱۲GB ۲۴,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۴۵۱#
دائمی/ اعتباری ۱۳GB ۲۶,۴۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۴۵۲#
دائمی/ اعتباری ۱۵GB ۳۰,۸۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۴۵۳#
دائمی/ اعتباری ۱۷GB ۳۳,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۴۵۴#
دائمی/ اعتباری ۲۰GB ۳۷,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۴۵۵۱#
دائمی/ اعتباری ۲۵GB ۴۴,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۴۵۵۲#
دائمی/ اعتباری ۳۰GB ۵۳,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۴۵۵۳#
دائمی/ اعتباری ۳۵GB ۵۹,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۴۵۵۴#
دائمی/ اعتباری ۴۰GB ۶۴,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۴۵۵۵*۱#
دائمی/ اعتباری ۵۰GB ۷۴,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۴۵۵۵*۲#
دائمی/ اعتباری ۷۵GB ۹۹,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۳۶*۴۵۵۵*۳#
سه ماهه دائمی/ اعتباری ۳GB ۱۵,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۴*۱#
دائمی/ اعتباری ۵GB ۱۸,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۴*۲#
دائمی/ اعتباری ۱۰GB ۳۰,۹۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۴*۳#
دائمی/ اعتباری ۱۰GB+۱۰GB
هدیه شبانه
۳۴,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۴*۵۳#
دائمی/ اعتباری ۱۵GB ۳۷,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۴*۴#
دائمی/ اعتباری ۲۰GB ۴۹,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۴*۵۱#
دائمی/ اعتباری ۳۰GB ۵۹,۰۰۰ تومان *۱۰۰*۱۱۴*۵۲#

 این بسته ها صرفا مخصوص مشترکین جدید می باشد. منظور از مشترکین جدید مشترکینی می باشند که حداکثر ۹۰ روز از تاریخ فعالسازی سیم کارت آنها گذشته است.
 سایر مشترکین قادر به خرید بسته ها نیستند.
 مشترکین جدید می توانند در دوره مجاز (قبل از گذشتن ۹۰ روز از تاریخ فعالسازی سیم کارت آنها) به هر تعدادی از این بسته ها خریداری کنند.
 این بسته ها قابل رزرو کردن هستند. در صورتی که مشترک در بازه مربوطه اقدام به رزرو یکی از بسته ها کند، پس از پایان ۹۰ روز، امکان فعالسازی رزرو برای مشترک وجود خواهد داشت.
 بسته ها دارای رزرو خودکار ۲+۲ گیگابایت هدیه شبانه با قیمت ۱۲،۰۰۰ تومان می باشند که امکان لغو این بسته رزرو از طریق شماره گیری کد*۱۰۰*۸#وجود دارد.

 

فعالسازی بسته :

 درگاه *۱۰۰*۱#
 درگاه *۱۰*۳۲۱#
 همراه من در قسمت خدمات من/ اینترنت نوترینو/ بسته نوترینو
 درگاه پیامکی ۱۰ و ۸۰۸۰

استعلام بسته :

 استعلام بسته ها از طریق درگاه *۱۰۰*۰#می باشد.

سیم کارت-سیم کارت همراه اول-سیم کارت دائمی همراه اول-سیم کارت اعتباری همراه اول-اینترنت سیم کارت


برچسب ها :