نمایش مطلب

فیلتر ایمو

ساعاتی پیش خبری مبنی بر فیلتر تماس های صوتی imo منتشر شد در حالی که طبق تست های انجام گرفته هنوز تماس های این اپلیکیشن برقرار است و فیلتری در کار نیست‼️