نمایش مطلب

طرح هزاران لبخند زمستانی همراه اول

 

 فرآیند دریافت جوایز هزاران لبخند زمستانی

 

۱- مراجعه به پرتال همراه اول ( WWW.MCI.ir ) جهت رویت اسامی و نوع جایزه
۲- ارسال مدارک ذیل به شماره فکس ۸۸۶۴۱۰۰۴-۰۲۱
الف) تصویر خوانای کارت ملی
ب) تصویر خوانای صفحه اول شناسنامه
ج) تصویر خوانای سند تلفن همراه ( در صورت موجود بودن )
د) ارسال شماره حساب ( به نام برنده ) به همراه نام بانک، نام شعبه و کد شعبه با تایید ( امضاء ) برنده
۳- مراجعه برنده به صورت حضوری با اصل مدارک ارسالی ( کارت ملی، شناسنامه و سند تلفن همراه ) ۲۰ روز پس از ارسال مدارک

توجه: جوایز فقط به مالک قانونی تلفن همراه ارائه خواهد شد.

 

 

برندگان جوایز طرح هزاران لبخند زمستانی

   

ردیف

عنوان

هدیه

 

تلفن همراه

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره

شناسنامه

استان

۱

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۱۱۳۶

سيد فريد

اميني راد

سيد محمد

۱۹۱۳

فارس

۲

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۴ *** ۶۰۸۱

فاطمه

زينال زاده

زينال

۴۰

آذربايجان غربي

۳

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۲ *** ۰۱۷۰

محمد علي

نصيري

يداله

۶۶۹

تهران

۴

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۹ *** ۴۴۰۴

محمدرضا

حسينيان

محمود

۵۸۴۴

البرز

۵

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۶ *** ۲۴۳۳

ذبيح

بسطامي

مراد علي

۵۹۷

لرستان

۶

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۹۷۷۵

زهرا

زنگي

غلامرضا

۴۴۲۰۲۹۱۹۱۵

يزد

۷

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۱ *** ۵۶۴۳

پوران

نعمت اللهي ثاني

نعمت الله

۱۶۸۰

گيلان

۸

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۸ *** ۸۵۲۲

ايرج

آوارکي

محمدعلي

۳۲۰۰۷

كرمانشاه

۹

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۲۷۳۳

معصومه

خواجه شهري

محمد

۲

خراسان رضوي

۱۰

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۰۵۸۲

امين

يوسفي يگانه

محمدرضا

۶۱۰

كرمان

۱۱

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۰ *** ۲۳۹۴

شبنم

فتحي سقزچي

ولي اله

۶۶۴۰۰۳۴۷۹۴

تهران

۱۲

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۰۲۶۷

اسلام

كرمي منش

گودرز

۱

كهكيلويه و بويراحمد

۱۳

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۴ *** ۲۴۹۵

شهرام

عظيمي

بهبود

۳

آذربايجان شرقي

۱۴

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۲ *** ۳۵۷۷

علي

ياري

سبزي

۱۹۰۸

تهران

۱۵

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۹ *** ۴۴۳۲

محمدرضا

نيکو

ولي

۶۵۷۱

تهران

۱۶

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۶ *** ۸۵۹۲

نورمحمد

تيموري

حسين

۴۱۸۸۶

لرستان

۱۷

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۸۶۴۱

مرتضي

قلعه نوعي فراهاني

حسين

۸۸۹۵

اصفهان

۱۸

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۱ *** ۷۸۸۱

محمد علي

پور فتح اله پيچا

شعبان

۶۴۴

مازندران

۱۹

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۸ *** ۷۲۴۵

ابوالفضل

اسدي

حيدر

۸

مركزي

۲۰

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۹۵۴۸

سيد جواد

موسوي زارع

جواد

۲

خراسان رضوي

۲۱

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۴ *** ۸۷۷۴

امير

سهيلي هروان

جمشيد

۸۹۵۸

آذربايجان غربي

۲۲

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۷۲۹۳

مهدي

قرباني

اسحق

۲۰۹۵

خراسان رضوي

۲۳

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۹ *** ۱۸۸۹

مرتضي

سرمدي مدام

غلامعلي

۲۰۱۵

تهران

۲۴

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۹۸۰۴

عبدالستار

ريگي

دين محمد

۲۹۷۹

سيستان و بلوچستان

۲۵

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۴۹۲۶

حميد رضا

روشن شهرضا

غلامرضا

۱۴۳۰

اصفهان

۲۶

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۴ *** ۷۷۱۷

سهراب

افراشته

ايوب

۵۴۶

آذربايجان شرقي

۲۷

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۱ *** ۸۲۷۰

سيدعلي

حسيني

رحيم

۵۰۳

مازندران

۲۸

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۵۹۲۱

مهران

مهروزي

محمد

۳۳۸۰۱۰۶۸۶۰

هرمزگان

۲۹

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۸ *** ۶۸۹۴

ميلاد

غلامحسيني

علي نجان

۰

ايلام

۳۰

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۴۳۰۶

مجيد

باقرزاده فرد

حسن

۲۴۹

اصفهان

۳۱

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۹۲۳۴

حسين

برائي نژاد

ابراهيم

۲

كرمان

۳۲

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۵۸۶۲

فاطمه

طاهري

جانقلي

۹۱۲

فارس

۳۳

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۱۸۲۰

مصطفي

قدمي

نصرالله

۲۲

كهكيلويه و بويراحمد

۳۴

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۲ *** ۲۳۴۹

احمد

موحدي

محسن

۵۶۷۱

سمنان

۳۵

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۷۸۲۰

حامد

رضوي

محمدصادق

۵۵۰

اصفهان

۳۶

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۹ *** ۷۰۲۵

رضا

اينانلو خوجالو

محرم

۳۸۸

قزوين

۳۷

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۰۱۲۸

مرتضي

عسگري

حسن

۴۹

اصفهان

۳۸

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۱۲۶۷

حسن

شفاهي

حسين

۲۲۸۸

خراسان رضوي

۳۹

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۵۸۴۳

بهزاد

صيامي حسن آباد

محمد رضا

۸۹۲

خراسان رضوي

۴۰

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۰۲۹۲

ادهم

جهان باني

دوست محمد

۲۶۷

سيستان و بلوچستان

۴۱

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۴۵۵۷

ابوالقاسم

حاجي زاده

ابراهيم

۴۵۴

هرمزگان

۴۲

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۹ *** ۹۲۳۱

مهدي

غلامرضايي

يداله

۲۹۷

مركزي

۴۳

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۹۵۶۷

علي جان

خان زاده

رضا

۵۹۷۱۷۵۰۸

فارس

۴۴

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۸ *** ۰۳۴۳

جواد

كوتي

عليمراد

۱۷۲

كرمانشاه

۴۵

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۸۷۲۰

اردلان

برزه کار

محمدرضا

۱۵۹۳

بوشهر

۴۶

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۴۶۴۰

فرانک

بني هاشمي

ابوالفتح

۴۴۴

فارس

۴۷

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۲ *** ۷۵۲۴

اسماعيل

نجفي

ستار

۳۱۴۷

زنجان

۴۸

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۲۳۶۵

محمد شريف

فرخ بو

جارو

۱۵۲۱

سيستان و بلوچستان

۴۹

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۱۷۸۰

راضيه

شريعتي

محمد

۲۹۸۰۳۳۵۱۱۸

كرمان

۵۰

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۶ *** ۷۶۲۷

سيدسلطان

حيدري

سيدسلمان

۷۰۸

خوزستان

۵۱

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۲۵۹۵

علي

احساني

حمدالله

۱۹۸

كرمان

۵۲

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۳ *** ۹۰۸۶

ابراهيم

شاکري

حسين

۴

يزد

۵۳

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۷ *** ۸۲۶۹

جلال

درويشي

اصغر

۱

فارس

۵۴

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۲ *** ۶۹۱۹

سميه

محمدخاني غياثوند

صفر

۲

تهران

۵۵

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۹۱۷۶

محمد

عرب سفيد

رمضان

۲۱۳۴

خراسان رضوي

۵۶

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۹ *** ۷۲۰۳

نعمت اله

فضليخاني

عبداله

۱۴۲

البرز

۵۷

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۴ *** ۹۶۲۱۱

ميروحيد

عيسي زاد

ميررحيم

۱۵۷۷

آذربايجان غربي

۵۸

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۵ *** ۵۸۰۷

نظر

ريگي

حبيب اله

۱۴۷

سيستان و بلوچستان

۵۹

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۲ *** ۵۰۴۱

رضا

سروندي بيدکربه

صفر

۱۶۶۴

تهران

۶۰

کمک هزینه خرید خودرو ۲۵۰ میلیون ریالی

۹۱۰ *** ۱۲۷۹

مريم

مخيطي

شبيب

۵۶۸۵۱

خوزستان

۶۱

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۸ *** ۰۷۲۱

صابر

سلطاني نوري زاده

محمد قربان

۰

همدان

۶۲

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۲ *** ۸۹۲۱

نويد

حسن زاده

احمد

۹۱

البرز

۶۳

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۹ *** ۲۸۰۱

حسين

رضازاده سفيدهء

علي اكبر

۴

تهران

۶۴

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۷ *** ۴۷۵۱

ذبيح اله

بانشي

حبيب

۱۰۹۱

فارس

۶۵

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۳ *** ۳۵۶۳

روح اله

پاينده

حسين

۸۷۴

اصفهان

۶۶

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۳ *** ۵۵۱۰

سودابه

خودکام

مهدي

۴۴۳

كرمان

۶۷

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۰ *** ۹۵۶۶

احمد

حياتي

بهادر

۲۸

تهران

۶۸

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۰ *** ۸۹۲۵

سيده شهربانو

حسيني نژاد

سيداحمد

۴۷۵

البرز

۶۹

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۷ *** ۳۵۱۵

امير

غلامرضا زاده

علي اکبر

۸۳۸

فارس

۷۰

کمک هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی

۹۱۲ *** ۶۷۵۹

رقيه

موسوي چالسباري

آقا ميرزا

۱۴۲

تهران