نمایش مطلب

 اپراتورهای همراه از تبلیغ منع شدند

اپراتورهای تلفن همراه از هرگونه تبلیغات پیامکی و تلفنی منع شدند.

براساس تصمیم جدید رگولاتور ارتباطی، تبلیغات اپراتوری به هر شکل و روشی غیرقانونی است و چنانچه از امروز اپراتوری برای تبلیغات به تلفن شما زنگ زد، حق شکایت از آن را دارید.

تبلیغات - منع قانونی