نمایش مطلب

سامسونگ

سامسونگ توپ را به زمینIOC انداخت‼️

سامسونگ اعلام کردکه هیچ توضیحی برای داده نشدن گوشی‌های سامسونگ به ورزشکاران ایرانی ندارد زیرا کمیته بین‌المللی المپیک مسئول پخش گوشی‌ها بوده است‼️