نمایش مطلب

سیم کارت رایتل

سیم کارت اعتباری

رایتل

که قیمتی حدودا 21 هزار تومان زمان انتخاب در سایت داشت در طرحی جالب به قیمت 4500 تومان کاهش پیدا کرده است و جالب آن است که رایتل زمان ثبت نام طرح های جالبی را ارئه میدهد

از جمله این طرح ها

4500 تومان اعتبار اولیه درون و برون شبکه

7 گیگ اینترنت 7 روزه

و...لازم است بگوییم برای استفاده از این طرحها مبلغ اضافی نباید پرداخت کرد و همان مبلغ ثبت نام اولیه کافی است

نکته دیگر این است که قیمت سیم کارت دائمی رایتل 120 هزار تومان میباشد اما شما میتوانید با خرید یک سیم کارت اعتباری به قیمت 4500 تومان و سپس با پرداخت 50 هزار تومان سیم کارت اعتباری خود را به سیم کارت دائمی تبدیل کنید

رایتل

قیمت رایتل

سیم کارت رایتل

خرید سیم کارت رایتل

فروش سیم کارت رایتل

سیم کارت