الو خط
نمایش مطلب

تعرفه اینترنت برای شبکه های اجتمایی داخلی

تعرفه اینترنت برای شبکه های اجتمایی داخلی

چندی پیش تعرفه اینترنت برای سایتهای داخلی نصف شد

و الان بار دیگر این هزینه برای شبکه های اجتمایی داخلی به یک سوم

کاهش یافت.


برچسب ها :