نمایش مطلب

علت قعطی اینترنت سیم کارت ها

در چند روز شاهد اختلال هی زیادی روی اپراتور های سیم کارت بوده ایم که هم از نظر آنتن دهی و هم از نظر اینترنت این نوسانات بخوبی مشاهده میشود اما مشکلی که در حال حاضر مشترکان با آن روبرو هستند شبکه های مجزازی که فیلتر شده اند نیستند بلکه خوب آنتن ندادن خطوط همراه و نداشتن اینترنت در اکثر ساعات شبانه روز میباشد

این در حالی است که بیشتر کسب و کار مردم کشور به اینترنت به نوعی گره خورده است 

امید آن میرود که هرچه زودتر این مشکلات برطرف شود و فضای قبلب اینترنت برای عموم مردم مثل سابق شود

تا هزاران کسب و کار اینترنتی که در کشور راه اندازی شده است بتوانند به سهولت سابق به کسب و کار خود ادامه دهند...