نمایش مطلب

ریجیستری فاز دوم موبایل

فاز دوم ریجستری گوشی ها از امروز 14 اذر ماه آغاز شد

به گفته آذری جهرمی این طرح از گوشی های آیفون آغاز شده است و تا یکی دو ماه آینده برای باقی گوشی ها نیز اجرایی میشود