نمایش مطلب

وزير ارتباطات

در جديد ترين مصاحبه خود در تاريخ 1396/09/09 اعلام كرد ايران در عرصه موبايل رتبه 10 دنياست

ولي در عرصه تلفن ثابت عقب ماندگي داريم و در رتبه 90 دنيا قرار داريم.

همچنين اعلام كرد با برداشتن اينترنت حجمي درآمد شركتهاي ارائه دهنده به شدت پايين مي آيد اما به مرور كه جايگاه بازارغير حجمي ثابت شود دوباره درامدها به روال خود بر ميگردد.