نمایش مطلب

اینترنت نا محدود

به گفته آذری جهرمی از 10 آبان ماه شرکتهای ارائه دهنده اینترنت با حذف اینترنت حجمی باید اقدام به ارائه اینترنت نامحدود نمایند