نمایش مطلب

قطع سیم کارت

به گفته آذری جهرمی از زمان اجرایی شدن مزاحمت های sms 

2 هزارو 773 شماره مزاحم مسدود شده است

و از زمان راه اندازی سامانه 195 تاکنون 32 هزار نفر 82 هزار شکایت کرده اند که ازین تعداد 2773 شماره مسدود شده است .