نمایش مطلب

شکایت sms 

با راه اندازی سامانه جدید ازین پس مشترکان میتوانند متن پیامک مزاحمی به سر شماره 195 sms کنند تا سیم کارت شخص مزاحم مسدود گردد