نمایش مطلب

اولین تلفن همراه جهان

در سال 1973 توسط شرکت موتورلا ساخته شد که این گوشی یک کیلو صد گرمی باید 10 ساعت شارژ میشد  و ظاهری بسیار بزرگ داشت و قیمت این گوشی در آن زمان چیزی بالغ بر 4000 هزار بود.