نمایش مطلب

قطع سيم كارت هاي مشتركان حقوقي

نزديك به ٢٠ روز ميباشد كه همراه اول شروع به قطع ارتباط سيم كارت هاي مشتركان حقوقي كرده است

همراه اول از ٢ ماه پيش با ارسال sms از مشتركان سيم كارت هاي حقوقي خواست تا با مراجعه به مراكز همراه اول مدارك شركت  از جمله  اساس نامه.آگهي تاسيس.معرفي نامه همراه با مهر شركت. و آخرين تغييرات  روزنامه رسمي خود را ارائه كنند و از حدود ٢٠ روز پيش اقدام به قطع موقت ارتباط اينگونه سيم كارت ها كرده است

لذا تمامي مشتركين با ارائه مدارك ذكر شده مي توانند نسبت به وصل مجدد سيم كارت هاي خود اقدام كنند.