نمایش مطلب

سیم کارت همراه اول با قیمت مصوب

شرکت همراه اول بعد ازینکه انتخاب شماره گلچین یا همان سیم کارت گلچین را از داخل سایت رسمی خود برداشت

به مناسبتهای مختلف اقدام به قرعه کشی در اپیلیکیشن خود نمود بطوری که هر شخص حق انتخاب یک سیم کارت را دارد و بعد از قرعه کشی به کاربر اطلاع میدهند که مبلغ را واریز نمایید برای در یافت سیم کارت البته در صورت برنده شدن در این قرعه کشی

و غیر از این هم با مراجعه به مراکز اصلی همراه اول میتوانید با قیمت مصوب سیم کارت 0912 خريداري نمایید شایان ذکر میباشد حتما باید سیم کارت را در همانجا فعال نمایید

و این در شرایطی مقدور میباشد که تعداد خطوط بنام شما در اپراتور همراه اول بیشتر از 10 خط نباشد