نمایش مطلب

انواع کدهای دستوری سیم کارت همراه اول

ستاره 1 # پرداخت قبض و دریافت شارژ

ستاره 10*112# دریافت میان دوره قبض سیم کارت دائمی

ستاره 100*0# استعلام اینترنت سیم کارت

ستاره 800# حذف آیتمهای فعال

ستاره 10*411# دریافت نام دارنده سیم کارت و زمان هدیه 24 ساعت مکالمه رایگان

ستاره 100*8# لغو تمدید خودکار اینترنت

ستاره 1000# استعلام مکالمه همراهی