الو خط
نمایش مطلب

تخلیه سیم کارت های اعتباری

تخلیه سیم کارت های اعتباری

سازمان تنظیم و مقررات اعلام کرد

حدود 2/000/000 سیم کارت اعتباری جهت تخلیه و سلب امتیاز شناسایی شده اند

و برای این مشترکان از تاریخ 11 مرداد ماه 96 الی 17 مرداد ماه 96 sms ارسال میشود

بر این شرح که مشترک گرامی سیم کارت شما بیش از 6 ماه غیر فعال بوده است و به زودی سلب امتیاز می شود

در صورت تمایل به حفظ شماره خود حد اکثر تا 21 مرداد ماه نسبت به برقراری تماس یا شارژ نمودن سیم کارت خود اقدام فرمایید

همچنین در 2 نوبت در روزنامه کثیر الانتشار چاپ میشود که اطلاع رسانی کامل انجام شده باشد.

 


برچسب ها :