نمایش مطلب

نقل و انتقال بهره بردارسیم کارت های دائمی

به گزارش سایت سیم کالا

بر اساس قانون جدید شرکت مخابرات کسانی که سیم کارت هایی دارند که سالهاست از آن استفاده میکنند ولی مالک این سیم کارت ها را برای انتقال سند سیم کارت پیدا نمیکنند شامل این قانون نقل و انتقال بهره بردار میشوند و با مراجعه به مراکز تلفن میتوانند فرم مربوطه را پر کنند

به زودی از جزئیات کامل این قانون جدید برای شما توضیح خواهیم داد