اولین پیش شماره موبایل تهران

اولین پیش شماره موبایل تهران
اولین پیش شماره موبایل تهران

اولین پیش شماره موبایل تهران

اولین پیش شماره سیم کارت تهران

آنچه باید در مورد سیم کارت 0912 کد 1 بدانیم

به گزارش سایت سیم کالا

در اوایل سال 1373 شرکت مخابرات ایران با هدف راه اندازی سیستم موبایل کشور اقدام به ثبت نام سیم کارت به مشترکان خود نمود و در همان سال شروع به واگذاری آنها کردشماره 09112110000  اولیل شماره واگذار شده در تهران بوده است در اینجا چیدمان واگذاری سیم کارت ها در تهران برایتان گذاشته میشود لازم به ذکر میباشد د رحال حاظر بخاطر تغییر پیش شماره اولین سیم کارت واگذار شده به این شکل تغییر کرده است 09121110000 و در همان ابتدا اقدام به واگذاری سر شماره 09121120000 نیز نمودند که خطوط 0912111را به اشخاص عادی و خطوط 0912112 را بیشتربه اشخاص دولتی واگذار کردند که نهادهای از جمله بیت رهبری -مجلس-قوه قضاییه  ودیگر نهادهای مهم کشوری و بعد از آن که حدودا 23 سال از آن روز میگذرد این سر شماره ها در تهران بزرگ از اهمیت و ارزش خاصی بر خوردار هستند چه از نظر قیمتی و چه از نظر قدمت و ارزش بعد از گذشت چند سال شرکت مخابرات اقدام به فروش سر شماره های دیگر کرد که در این قسمت برایتان ذکر میشود

0912110

0912113-0912114-0912115-0912116-0912117-0912118-0912119-0912120-0912121-0912122-0912123-0912124-0912125-0912126-0912127-0912128-0912129

که به ترتیب واگذاری برایتان ذکر شد و سپس اقدام به واگذاری کدهای جدید خود به شکل زیر کرد

0912100-0912101-0912102-0912103-0912104-0912105-0912106-0912107-0912108-0912109

که بعد ازین سرشمارها دیگر به ترتیب سرشمارها واگذارشدند دراینجا لازم است عنوان کنیم که درحال حاضراگررند بودن خط را درنظرنگیریم نحوه ارزش خط ها بدون درنظرگرفتن رند بودن سیم کارت به ترتیب به شکل زیربا ذکردلیل گفته میشود

0912111 به دلیل اولین خط واگذار شده در تهران

0912112 به دلیل واگذاری همزمان با 0912111

0912100 به دلیل داشتن صفر در پیش شماره و تصور کد پایین بودن در نظر عام

0912101 

0912102

0912103

0912118

0912115

0912105

0912119

0912123

0912120

0912122

0912125

لازم هست گفته شود کوچکترن تغییر در شماره های بعدی میتواند میلیونها تومان قیمت سیم کارت را تغییر دهد در جایی که اگر شماره های بعدی این خطوط رند باشد حتی شماره ای که در آخر جدول امده است رند بودنش نسبت به شماره اولی جدول میلیونها فرق دارد و این جدول تنها برای رنج شماره های معمولی با این سرشماره ها عنوان شده است درخبرهای بعدی شمارا از چگونگی نوع رندی و قیمت گذاری نیزآگاه خواهیم کرد همچنین با کلیک در قسمت تلگرام عضو شوید تا از قیمت لحظه ای سیم کارت خود با خبر شوید.