نمایش مطلب

سیمکارت 0999

به گزارش سیم کالا

در اواخرسال 1395 پیش شماره ای به بازارمعرفی شد با کد 0999 و تقریبا تبلیغات آن آغاز شد 

ولی هنوز معلوم نشده قیمت این سیمکارت ها چند هست و تعرفه مکالمه آن اعلام نشده یا دائمی و اعتباری بودن آن نیز مشخص نیست

باید صبر کرد تا معلوم شود این اپراتور جدید چگونه و با چه سیاستی قرار است وارد بازار شود 

ولی چیزی که به وضوح دیده میشود این اپراتور با شعار رندترین پیش شماره تبلیغاتش را شروع کرده 

و معلوم هست از اول قصد ارزان فروختن سیم کارتهای خود را ندارد

چیزی که مشخص است بعد از تعرفه مکالمه .sms و اینترنت و دائمی بودن یا اعتباری بودن آن و نوع پوششدهی آنتن میتوان در مورد این اپراتور صحبت کرد