نمایش مطلب

تغییرات نهایی در سیاست سایت سیم کالا

سایت سیم کالا از اول اردیبهشت ماه 1396 سیاست های کلی سایت تغییر میکند و سایت با نمایشی جدید و تغییرات کلی اعلام میشود