نمایش مطلب

simkart

سیمکارت

این کالای لوکس و کوچک که قیمت ان بستگی به نوع رندی و اپراتور آن دارد در این روزها از ارزش کاری زیادی برای عموم مردم بر خوردار است به نوعی که کار و کسب و زندگی عادی و تجاری اکثر مردم به آن بستگی دارد 

sms بانک و حسابهای دریافتی و پرداختی اطلاعات راهنمایی و رانندگی و میشود گفت تمامی کارها امروزه توسط این قطعه کوچک انجام میپذیرد 

سایت سیم کالا با اریه سیمکارتهای رند و معمولی سعی بر آن داشته تا برای خرید این کالای کوچک سهولت خرید را برای مشتریان یکجا جمع کند