نمایش مطلب

simcard سیم کارت 

همیشه در روزهای پایانی سال فروشندگان سیم کارت بیشتر نسبت به قیمت سیم کارت تخفیف میدهند این در حالی است که همه ساله با افزایش چند درصدی تورم قیمتها برای سال بعد به شکل قبل نیست و فروشندگان سیم کارت حاضر به تخفیف قابل توجهی نیستند و بیشتر تمایل به افزایش قیمتها را دارند چون سیم کارت هم نسبت به تورم موجود در بازار از این مساله جدا نیست