نمایش مطلب

سايت سيم كالا پس از سپري شدن يكسال از شروع فعاليت خود امكانات جديدي را به سايت اضافه كرده است

كه به گفته طراحان اين وبسايت تا اواخر آذر ماه ٩٥ تكميل و به نمايش گذاشته ميشود