نمایش مطلب

خط رند چیست و به چه کار می آید

سیم کارت رند در دنیای امروزی ما که کلیه کارها از طریق ارتباطات انجام میشود داشتن خط رند یا همان شماره رند باعث میشود تا در نحوه گفتن و حفظ کردن مشتری در ذهن خود تاثیری بسیاری دارد به نحوی که امکان دارد سالها در ذهن مشتری حفظ بماند و این امر خود باعث افزایش خریدوفروش و حتی معرفی شما از طرف مشتری به مشتری دیگر باشد