الو خط
مشخصات سیم کارت
0910 12 7 8 9 10

شماره: 0910 12 7 8 9 10 الــو خــطـ
قیمت: 1,000,000
وضعیت: صفر
نوع: دائمی
کد: 1
نوع رند:
توضیحات:
فروشنده: سیم کارت همراه اول

موبایل (1) : 0912 155 0912 تلفن تماس (1) : 66971198
موبایل (2) : تلفن تماس (2) : 26423019
موبایل (3) : تلفن تماس (3) : 77650035
آدرس: تهران.خ انقلاب.خ برادران مظفر.ساختمان شماره 17 الو خط