الو خط
مشخصات سیم کارت
0912 923 76 28

شماره: 0912 923 76 28 الــو خــطـ
قیمت: 1,000,000
وضعیت: صفر
نوع: دائمی
کد: 9
نوع رند:
توضیحات: صفر پلمپ مخابرات
فروشنده: سیم کارت همراه اول

موبایل (1) : 0912 155 0912 تلفن تماس (1) : 66971198
موبایل (2) : تلفن تماس (2) : 26423019
موبایل (3) : تلفن تماس (3) : 77650035
آدرس: تهران.خ انقلاب.خ برادران مظفر.ساختمان شماره 17 الو خط