الو خط
مشخصات سیم کارت
0990 11 33 248

شماره: 0990 11 33 248 الــو خــطـ
قیمت: 35,000
وضعیت: صفر
نوع: اعتباری
کد: 1
نوع رند:
توضیحات:
فروشنده: سیم کارت همراه اول

موبایل (1) : 0912 155 0912 تلفن تماس (1) : 66971198
موبایل (2) : تلفن تماس (2) : 26423019
موبایل (3) : تلفن تماس (3) : 77650035
آدرس: تهران.خ انقلاب.خ برادران مظفر.ساختمان شماره 17 الو خط