نمایش مطلب

سیمکارت 0999

به گزارش سیم کالا

حدودا یک ماه است که پیش شماره ای به بازار میخوهد عرضه شود با کد 0999 و تقریبا تبلیغات آن آغاز شده است 

ولی هنوز معلوم نشده قیمت این سیمکارتها چند هست و تعرفه مکالمه ان اعلام نشده یا دائمی و اعتباری بودن آن نیز مشخص نیست

باید صبر کرد تا معلوم شود این اپراتور جدید چگونه و با چه سیاستی قرار است وارد بازار شود 

ولی چیزی که به وضوح دیده میشود این اپراتور با شعار رندترین پیش شماره تبلیغاتش را شروع کرده 

و معلوم هست از اول قصد ارزان فروختن سیمکارتهای خود را ندارد

چیزی که مشخص است بعد از تعرفه مکالمه .sms و اینترنت و دائمی بودن یا اعتباری بودن آن و نوع پوششدهی آنتن میتوان در مورد این اپراتور صحبت کرد