نمایش مطلب

سیمکارت گلچین همراه اول

به گزارش سيمكالا

نزديك به چهارماه است كه سايت همراه اول براي شماره هاي انتخابي طرح گلچين

با كد ٠٩١٢ بسته شده است و مثل سابق شماره سيمكارت گلچين قابل خريد نميباشد

از اين رو پيش بيني ميشود همراه اول امكان دارد براي قيمت گذاري سيمكارت هاي خود دارد برسي انجام ميدهد

چرا كه قيمت تلفن ثابت نيز از ٥٠ هزار تومان به ٢٠٨ هزار تومان افزايش يافته است و اين امكان وجود دارد كه همراه اول هم اين سياست را پيشه كند

بخاطر اينكه قيمت ثبت نام تلفن ثابت در حال حاضر گرانتر از ثبت نام سيمكارت ميباشد

ولي تا باز نشدن سايت هيچ گفته اي نميتواند جدي باشد و تماما حدس زدن خبرنگاران و سيمكارت فروشان است