لیست قیمت سیم کارت

لیست حدود قیمت سیم کارت های همراه اول

 سیم کارت همراه اول تهران

قیمت فروش

سیم کارت 0912 کد 1

3.500.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 2

2.000.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 3

1.400.000 تومان

سیمکارت 0912 کد 4

1.000.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 5

850.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 6

700.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 7

600.000 تومان

سیم کارت  0912 کد 8 صفر

750.000 تومان

سیم کارت  0912 کد 9 صفر

500.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 0 صفر

350.000 تومان

از آنجایی که هر شماره امکان دارد به دلیل کد پایین بودن یا نوع رندی آن قیمتی 

جداگانه داشته باشد لذا قیمت های تقریبی نوشته شده است و برای قیمت دقیق تر

میتوانید از فروشندگان سایت سیم کالا استعلام قیمت حاصل فرمایید